Силабуси навчальних дисциплін за освітньо-науковою програмою «Озброєння та військова техніка»

1. Силабус навчальної дисципліни «ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ»

2. Силабус навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ»

3. Силабус навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ»

4. Силабус навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ОПЕРАЦІЙ. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ»

5. Силабус навчальної дисципліни «ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОСНОВИ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСТІСТЬ»

6. Силабус навчальної дисципліни «МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ»

7. Силабус навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ»

8. Силабус навчальної дисципліни «ОСНОВИ ТЕОРІЇ НАДІЙНОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ»

9. Силабус навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ВІДНОВЛЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ»

10. Силабус навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ»

11. Силабус навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ»

12. Силабус навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»

13. Силабус навчальної дисципліни «ВОЄННО-ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОЇ КІБЕРНЕТИКИ»

14. Силабус навчальної дисципліни «МЕТОДИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

15. Силабус навчальної дисципліни «МЕТОДИ ВОЄННО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНІ ПРОЦЕСИ»

16. Силабус навчальної дисципліни «ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ»

 

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі